Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Łapa Mirosław
Mirosław Józef Łapa
ur. w 1964 roku w m. Kępno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 275/2020

Biogram

Pan Mirosław Łapa jako uczeń Liceum Mechanicznego w Kępnie, pełniący funkcję przewodniczącego koła Związku Młodzieży Demokratycznej, po ogłoszeniu stanu wojennego był podejrzewany o wykonywanie i kolportaż ulotek (20.121981 r. przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą). Od jesieni 1982 r. do marca 1984 r. w ramach kępińskiej grupy Solidarności Walczącej „Harpun” zajmował się rozpowszechnianiem nielegalnych wydawnictw, broszur i ulotek, które również osobiście przywoził z Wrocławia oraz książek wydawanych w drugim obiegu. 3.05.1983 r. i 11.11.1983 r. koordynował w Kępnie duże akcje kolportażowe. W latach 1988–1989 w Krakowie drukował ulotki i rozprowadzał je w środowisku studenckim.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

S. Kowalski, „Dzieje Kępna. Od początku istnienia do 2015 r.”, Kępno 2018
G. Schlender, „Grupa Harpun w Kępnie” [w] „Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989”, t. 1, Warszawa 2010;
G. Schlender, „»Harpun« - Solidarność Walcząca w Kępnie”, „Tygodnik Kępiński” 2008, nr 50
G. Schlender, „NSZZ »Solidarność« w województwie kaliskim w latach 1980-1990”, Kalisz 2006