Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Marek Berliński
ur. w 1956 roku w m. Kożuchów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2012

Biogram

Był pracownikiem Huty Aluminium „Konin”. Na początku lat 80. zaangażował się w działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w zakładzie pracy i na poziomie regionu, m.in. zasiadał jako członek w prezydium Zarządu Regionu w Koninie. Od lipca do października 1982 r. wraz z innymi osobami zajmował się drukowaniem, redagowaniem i kolportażem na terenie miasta podziemnych wydawnictw, takich jak „Azyl Wojenny” i „Opornik”. Został zatrzymany 27 października 1982 r. i aresztowany, następnie wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z 28 kwietnia 1983 r. skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Areszt opuścił 28 kwietnia 1983 r. Nie zaprzestał jednak działalności opozycyjnej, uczestniczył w uroczystościach patriotyczno-religijnych organizowanych przez konińską „Solidarność”, a także kontaktował się z przestawicielami innych regionów, m.in. brał udział w spotkaniu z Anną Walentynowicz. Był rozpracowany Służbę Bezpieczeństwa do 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN