Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kucharski Jerzy
Jerzy Zbyszko Kucharski
ur. w 1948 roku w m. Płock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015

Biogram

W początku lat 80. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”  w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Banku Polskiego w Płocku. Z powodu tego zaangażowania 16 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku–Mielęcinie. Wolność odzyskał 12 sierpnia 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN