Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zdzisław Eugeniusz Krzemiński
ur. w 1931 roku w m. Kutno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012

Biogram

We wrześniu 1980 r. rozpoczął działalność w strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, następnie został wiceprzewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet – Kraj” w Kutnie. Od maja 1981 r. należał do Prezydium MKZ „Solidarność” Ziemi Kutnowskiej, został delegatem na I Walny Zjazd Delegatów. Uczestniczył w akcji plakatowej i w strajku w „Agromecie”. Był internowany w okresie od 14 grudnia 1981 r. do 3 marca 1982 r., przebywał w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku. Po wyjściu na wolność współpracował z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności. Był kolporterem prasy podziemnej, wielokrotnie go zatrzymywano. W związku z działalnością opozycyjną podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej