Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Neumann Michał
Michał Neumann
ur. w 1951 roku w m. Piaski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 514/2013

Biogram

Od 1980 r. był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Wielkopolskiej Hucie Szkła w Gostyniu, gdzie pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego komisji zakładowej. W dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany i umieszczony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim, skąd zwolniono go 23 grudnia 1981 r. Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną - w 1982 r. kolportował ulotki i był inicjatorem zawieszenia flagi „Solidarności” na kominie Wielkopolskiej Huty Szkła w Gostyniu. W listopadzie 1982 r. brał udział w wykonaniu i ustawieniu krzyża poświęconego pamięci ofiar stanu wojennego na cmentarzu w Gostyniu, za co został zatrzymany w areszcie na 48 godzin. Pod koniec sierpnia 1983 r. rozpowszechniał w Gostyniu ulotki krytyczne wobec ustroju i władz PRL oraz podziemny „Obserwator Wielkopolski”. Został zatrzymany 31 sierpnia 1983 r. i osadzony w areszcie, skąd zwolniono go 6 października 1983 r. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Gostyniu został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i grzywnę.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN