Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Chilewski Stanisław
Stanisław Jan Chilewski
ur. w 1943 roku w m. Horodło
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 437/2019

Biogram

Od 1980 r. był aktywnym działaczem opozycyjnym związanym ze strukturami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, zasiadał jako członek w Zarządzie Regionu Środkowy-Wschód w Lublinie. W związku z prowadzoną działalnością został internowany 13 grudnia 1981 r. na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Zamościu. Był przetrzymywany w Ośrodkach odosobnienia we Włodawie i Lublinie. Wolność odzyskał 8 lipca 1982 r. W 1984 r. wyemigrował z powodów politycznych do Kanady.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej