Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Krzysztof Lechosław Kajdan
ur. w 1955 roku w m. Skaryszew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2017

Biogram

Pan Krzysztof Lechosław Kajdan brał czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Pan Krzysztof Lechosław Kajdan, w związku z udziałem w demonstracji został zatrzymany. Został oskarżony o zakłucanie porządku publicznego. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia, orzeczeniem wydanym w trybie przyspieszonym, ukarało go karą 2 miesięcy aresztu i zawiadomieniem zakładu pracy. Został osadzony w Zakładzie Karnym w Radomiu, a następnie przewieziony do Zakładu Karnego w Kielcach. Został zwolniony z więzienia 31.07.1976 r. Po odzyskaniu wolności Pan Krzysztof Lechosław Kajdan kontynuował działalność opozycyjną współpracując z Komitetem Obrony Robotników.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej