Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kaźmierczak Andrzej
Andrzej Kaźmierczak
ur. w 1947 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012

Biogram

Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu oraz członkiem Komisji Zakładowej. W dniu 13 grudnia 1981 r., w związku z prowadzoną działalnością, został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. Wolność odzyskał 6 lipca 1982 r. W ramach represji Służba Bezpieczeństwa zastrzegła mu możliwość wyjazdów zagranicznych w latach 1982-1984.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN