Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Strojny Jerzy
Jerzy Konrad Strojny
ur. w 1929 roku w m. Sosonowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 280/2017

Biogram

Pracował w Centralnym Zarządzie Urządzeń Turystycznych w Warszawie. Był członkiem nielegalnego Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Wielkopolska w Poznaniu. W jego mieszkaniu mieścił się punkt kontaktowy podziemia „Solidarności”, służący do łączności pomiędzy Warszawą a Poznaniem. Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania 29 grudnia 1982 r., odnaleziono wydawnictwa bezdebitowe oraz kalki maszynowe. W następstwie tego wydarzenia zatrzymany i przekazany do dyspozycji Biura Śledczego MSW. Z uwagi na działalność opozycyjną pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa w latach 1982-1985.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej