Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kruk-Strzeboński Zbigniew
Zbigniew Władysław Kruk-Strzeboński
ur. w 1951 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2017

Biogram

Pracownik Biura Projektów Przemysłu Skórzanego „Biproskór” w Krakowie. Począwszy od 1977 r. związany z krakowskim Studenckim Komitetem Solidarności, zaś od 1979 r. z Konfederacją Polski Niepodległej.
Jesienią 1980 r. jeden z inicjatorów powołania struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, a następnie wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej związku. Etatowy pracownik Zarządu Regionu Małopolska, kierujący systemem ABC. Członek krakowskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w ukryciu. Zaangażowany w tworzenie podziemnych struktur „Solidarności”. Czynny przy organizacji zbierania informacji o sytuacji w kraju oraz uruchomieniu druku podziemnego pisma „Aktualności”.
W dniu 28 grudnia 1981 r. zatrzymany. Internowany w ośrodkach odosobnienia w Rzeszowie – Załężu oraz Uhercach. Zwolniony w dniu 23 lipca 1982 r. 
Po uwolnieniu zaangażowany w działalność duszpasterstwa ludzi pracy przy kościele pw. św. Józefa w Krakowie – Podgórzu. Organizator wydarzeń z zakresu kultury niezależnej oraz działalności samokształceniowej. Współpracownik i kolporter drugoobiegowego pisma „13 Grudnia”.  

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN