Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Marianna Rzepczyńska
ur. w 1925 roku w m. Janowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015

Biogram

Pani Marianna Rzepczyńska była aktywną działaczką NSZZ „Solidarność” na Wydziale Filologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Filia w Sosnowcu.  Do dnia 13 XII 1981 r. była członkiem Komitetu Zakładowego, członkiem Zarządu Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Sosnowcu. Inicjatorka założenia Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania na terenie ww. uczelni. 
Po dniu 13 XII 1981 r. współorganizowała wiele akcji strajkowych na terenie uniwersytetu. Za swoją aktywną postawę opozycyjną w dniu 21 I 1982 r. została aresztowana, a następnie internowana. Przebywała m.in. w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku oraz Bytomiu-Miechowicach. 
Po wyjściu z internowania w dniu 23 VII 1982 r., zwolniona z pracy na uczelni. 
Do roku 1989 r. była objęta kontrolą ze strony służb. Kilkakrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana za współorganizowanie i uczestnictwo w Mszach za Ojczyznę na terenie Dąbrowy Górniczej. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej