Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wesołowski Jerzy
Jerzy Wesołowski
ur. w 1948 roku w m. Połczyn-Zdrój
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013

Biogram

Został internowany w Wojskowym Obozie Specjalnym, gdzie umieszczono go pod pretekstem ćwiczeń wojskowych. Rzekome szkolenie rezerwistów odbywał w Chełmnie nad Wisłą od 5 listopada 1982 r. do 19 listopada 1982 r., gdy został zwolniony ze względów zdrowotnych. Osadzenie w powyższej jednostce wojskowej nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło jedynie w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych, nie miało również oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

innych materiałów

publikacji:

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN