Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Janusz Bartosiewicz
ur. w 1938 roku w m. Podłużne
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020

Biogram

Janusz Bartosiewicz w latach 1981–1989 aktywnie uczestniczył w pracy konspiracyjnej: zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych, organizował mieszkania dla ukrywających się osób, zapewniał łączność lokalnych struktur „Solidarności” z RKS-em, użyczał swego mieszkania do przechowywania sprzętu elektronicznego (radiostacje) oraz poligraficznego. Jego mieszkanie służyło jako skrzynka kontaktowa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej