Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Garbacki Piotr
Piotr Paweł Garbacki
ur. w 1969 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016

Biogram

W 1985 r. został członkiem Polskiej Partii Niepodległościowej. Kolportował prasę wydawaną przez PPN, między innymi: „Sprawę”, „Polonię Restituta” i „Hotel Lambert”- pismo młodzieży PPN oraz wydawnictwa bezdebitowe innych podziemnych organizacji. Uczestniczył w manifestacjach organizowanych przez PPN, NSZZ „Solidarność”, Solidarność Walczącą i Federację Młodzieży Walczącej. Fotografował manifestacje i uroczystości organizowane przez PPN. Fotografie przez niego wykonane znajdują się w Archiwum Akt Nowych i są materiałem źródłowym do historii PPN, a tym samym historii opozycji antykomunistycznej w PRL. Zabezpieczał konspiracyjne spotkania działaczy PPN i był łącznikiem organizacji.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków