Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Affanasowicz Rafał
Rafał Stefan Affanasowicz
ur. w 1958 roku w m. Gliwice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013

Biogram

Był założycielem i aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Śląskiej w Rybniku. Organizował akcje protestacyjne w środowisku studenckim oraz zajmował się kolportowaniem wydawnictw bezdebitowych. Po wprowadzeniu stanu wojennego krytykował publicznie decyzje władz PRL. Został internowany 19 kwietnia 1982 r. Przebywał w ośrodku odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Wolność odzyskał 10 lipca 1982 r. W latach 1982-1987 zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych. W latach 1984-1988 w związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN