Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Klich Maciej
Maciej Klich
ur. w 1958 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 568/2015

Biogram

Był aktywnym członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Do marca 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Uczelnianej, a następnie przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rewizyjnej. Został internowany 24 grudnia 1981 r. Do 23 lipca 1982 r. przebywał kolejno w ośrodkach odosobnienia w Jastrzębiu Zdroju, Uhercach, Rzeszowie-Załężu oraz Łupkowie.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN