Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Józef Śmietana
ur. w 1963 roku w m. Siemianowice Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2012

Biogram

W 1982 r. był uczniem Liceum Zawodowego w Katowicach, jednocześnie członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Brał udział w akcjach plakatowania m. in. w Katowicach oraz Chorzowie. Został internowany z powodu „działalności antysocjalistycznej” 25 lutego 1982 r. i osadzony w ośrodku odosobnienia w Jastrzębiu Zdroju, a następnie przeniesiono go do ośrodka w Uhercach. Wolność odzyskał 23 lipca 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN