Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Stanisław Józef Fąs
ur. w 1955 roku w m. Sopot
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013

Biogram

Został powołany na ćwiczenia wojskowe w Jednostce Wojskowej nr 1636 w Chełmnie. Był internowany w Wojskowym Obozie Specjalnym od 5 listopada 1982 r. Rozkazem nr 226 z dnia 8 listopada 1982 r. został przydzielony do 5 kompanii pontonowej, następnie przeniesiony do 8 kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło jedynie w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Po odbyciu ćwiczeń wojskowych 3 lutego 1983 r. został skreślony z ewidencji jednostki.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN