Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kalemba Stanisław
Stanisław Jerzy Kalemba
ur. w 1942 roku w m. Wybczyk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 302/2018

Biogram

Stanisław Kalemba w okresie 26-30 sierpnia 1980 r. był współorganizatorem  i uczestnikiem strajku w Wytwórni Konstrukcji Stalowych „Mostostal” w Chojnicach, od września 1980 r. należał do „Solidarności”. Był członkiem Komitetu Założycielskiego, a następnie  Komisji Zakładowej „Solidarności przy WKS „Mostostal”. W okresie od czerwca 1981 r. do sierpnia 1981 r. został wybrany na delegata na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Bydgoskiego.
Dnia 14 grudnia 1981 r. współorganizował strajk w WKS „Mostostal”, był przewodniczącym Komitetu Strajkowego Mostostal, do czerwca 1989 r. pełnił funkcję przewodniczącego Tymczasowej Komisji Zakładowej, w ramach której organizowano akcje plakatowe, ulotkowe, pomagano represjonowanym, zbierano pieniądze na pokrycie kosztów kolegiów. 
W latach 1982 – 1983 współzakładał  i redagował podziemne pismo „Informator związkowy NSZZ „S” kolportowane wśród załogi WKS „Mostostal”. W okresie 1982-1989 koordynował tajne działania związkowe w „Mostostalu” w Chojnicach.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej