Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Starzyńska Krystyna
Krystyna Maria Starzyńska
ur. w 1939 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 357/2015

Biogram

Była sekretarzem Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 1982-1989 udzielała aktywnej pomocy członkom związku w Hucie im. Lenina. Zajmowała się wypłacaniem zasiłków i zapomóg oraz przyjmowaniem i przekazywaniem darów. Brała ponadto udział w druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw. W 1983 r. odmówiono jej wydania paszportu na wyjazd do Czechosłowacji.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej