Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Ewa Rusiecka
ur. w 1949 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020

Biogram

Ewa Rusiecka prowadziła działalność opozycyjną w latach 1981-1984. Była aktywnym członkiem nielegalnej ,,Solidarności’’ oraz kolportowała materiały bezdebitowe.
Po 13.12.1981 r. i delegalizacji NSZZ ,,Solidarność’’ zaangażowała się w organizowanie nowych, nielegalnych struktur podziemnej ,,S’’. Współtworzyła miejsca ukrywania się dla poszukiwanych działaczy opozycji antykomunistycznej, a także zajmowała się wytwarzaniem i kolportażem materiałów bezdebitowych.
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną, pozostawała pod obserwacją Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN