Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Poźniak Maria
Maria Poźniak
ur. w 1952 roku w m. Sierakowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 424/2013

Biogram

W latach 1982-1988 była aktywną działaczką podziemnych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Szczecinie. W sierpniu 1988 r. organizowała i uczestniczyła w strajku w WPKM, dotyczącym, m. in. legalizacji NSZZ „Solidarność”. Po pacyfikacji protestu przez oddziały ZOMO, uczestniczyła w strajku w Zarządzie Portu Szczecin-Świnoujście.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

„Nic tu nie jest nielegalne”. Sierpień '88 w dokumentach szczecińskiej Służby Bezpieczeństwa, red. Paweł Knap, Artur Kubaj, Szczecin 2009