Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Knap Stanisław
Stanisław Knap
ur. w 1945 roku w m. Klaśnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2017

Biogram

Pan Stanisław Knap był członkiem Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, od 13 XII 1981 r. prowadził działalność zagrożoną odpowiedzialnością karną, organizował grupę oporu działającą w Katowicach i Zagłębiu Dąbrowskim. 
Od 1986 r. był członkiem Delegatury Zagłębiowskiej w ramach RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Angażował się w kolportaż nielegalnych wydawnictw, brał udział w Mszach za Ojczyznę, rocznicowych spotkaniach „Solidarności”, obchodach oraz demonstracjach patriotycznych i niepodległościowych.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków