Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Chrzan Nella
Nella Chrzan
ur. w 1946 roku w m. Primasens
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 564/2013

Biogram

W latach 1980-1981 aktywnie działała w Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie Zamościa, woj. zamojskiego i Regionu Środkowo-Wschodniego. Zajmowała się organizacją struktur związku, następnie była wiceprzewodniczącą Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Zamościu. Pełniła równocześnie obowiązki przewodniczącej Komisji Interwencji przy Zarządzie Oddziału. Jako aktywna działaczka NSZZ „Solidarność” prowadząca działalność polityczną zarówno na terenie miasta jak i całego Regionu, utrzymująca kontakty z innymi związkowcami, w 1980 r. została objęta kontrolą operacyjną. W okresie stanu wojennego i po jego zawieszeniu była zaangażowana w redagowanie i kolportaż wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność” i innej literatury bezdebitowej, a także organizowanie i prowadzenie zbiórek pieniężnych na rzecz internowanych. Udostępniała swoje mieszkanie na nielegalne spotkania podziemnej „Solidarności”.  W ramach represji organy bezpieczeństwa kontrolowały jej korespondencję, była inwigilowana i wzywana na rozmowy ostrzegawcze, a w jej mieszkaniu przeprowadzano wielokrotnie przeszukania. Uczestniczyła i współorganizowała uroczystości i manifestacje patriotyczne. W lutym 1984 r. została osadzona w areszcie na 48 godzin.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN