Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zbigniew Jerzy Mańczyk
ur. w 1968 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2012

Biogram

W latach 1987-1990 był działaczem organizacji „Federacja Młodzieży Walczącej” w Gdańsku. Organizował nielegalne zgromadzenia i manifestacje, dystrybuował wydawnictwa bezdebitowe. Był dwukrotnie skazywany przez kolegia ds. wykroczeń w 1988 r. na kary grzywny w związku z zarzutami wywoływania niepokoju publicznego. W jego mieszkaniu dokonano przeszukania, został także zatrzymany na 48 godzin.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN