Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Edward Henryk Wolny
ur. w 1948 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013

Biogram

Był uczestnikiem strajków w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju od 27 sierpnia do 3 września 1980 r. oraz w dniach 13-15 grudnia 1981 r. Od marca 1987 r. należał do Tymczasowej Komisji Założycielskiej „Solidarności” w KWK „Manifest Lipcowy”. Od 15 sierpnia do 3 września 1988 r. był organizatorem i uczestnikiem strajku okupacyjnego w kopalni, członkiem Komitetu Strajkowego. Po strajku kontynuował działalność w TKZ „Solidarności” w kopalni „Manifest Lipcowy”. Od 1982 r. do 1989 r. brał udział w druku i kolportowaniu drugoobiegowych pism „Ość”, „RIS”, „Manifeściak”, „Śleperek”. Angażował się również w pomoc dla osób represjonowanych.

Biogram opracowano na podstawie:

innych materiałów