Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Joanna Nitkiewicz-Powichrowska
ur. w 1962 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 143/2014

Biogram

Joanna Nitkiewicz-Powichrowska, studentka I roku Wydz. Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego uczestniczyła dnia 3 V 1982 r. w protestach antysocjalistycznych i demonstracji ulicznej o charakterze patriotycznym w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja na terenie Gdańska oraz brała udział w wydarzeniach, podczas których doszło do ostrych strać między manifestantami a uzbrojonymi oddziałami MO i ZOMO.  
Powyższe działania protestacyjne z okresu 3 maja wywołały kolejne fale represji ze strony władz, wynikiem których była izolacja demonstrujących osób.  Pani Joanna Nitkiewicz-Powichrowska została internowana decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku  8 V 1982 r. i  osadzona  w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi w okresie od 8 maja 1982 do 12 czerwca 1982. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN