Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jarochowicz Andrzej
Andrzej Jan Jarochowicz
ur. w 1954 roku w m. Dynów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 100/2013

Biogram

Był aktywnym uczestnikiem strajku w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju, który odbył się w dniach od 27 sierpnia 1980 r. do 3 września 1980 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego przystąpił do strajku w swoim zakładzie pracy (od 13 grudnia 1981 r. do 15 grudnia 1981 r.).  W dniach od 15 sierpnia 1988 r. do 3 września 1988 r., jako członek straży strajkowej uczestniczył w strajku okupacyjnym w KWK „Manifest Lipcowy”. W latach 1980-1988 prowadził działalność opozycyjną, organizował pomoc osobom represjonowanym i ich rodzinom oraz zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków