Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Piotr Marian Kostrzewa
ur. w 1964 roku w m. Puławy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020

Biogram

Był działaczem młodzieżowych organizacji niepodległościowych działających od 1979 roku w Puławach. Wraz z kilkoma innymi uczniami puławskich szkół średnich współtworzył Konfederację Ludzi Wolnych (od IX 1981 r. Suwerennościowe Porozumienie Młodzieży), w ramach których prowadzono samokształcenie oraz kolportaż literatury bezdebitowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego Suwerennościowe Porozumienie Młodzieży działało w bardziej zakonspirowanych strukturach tzw. piątkowych, wspierając puławskie podziemie solidarnościowe, głównie Komitet Obrony Narodowej „Solidarność” w Puławach.  Piotr Kostrzewa był zaangażowany w prowadzone w ramach tej pomocy dla „Solidarności” akcje ulotkowe, malowanie napisów na murach, kolportaż wydawnictw podziemnych oraz akcje spacerowe w porze Dziennika TV. Był również członkiem utworzonego w październiku 1980 roku w I LO im. A.J. Czartoryskiego w Puławach Międzyklasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Harcerstwa i współredaktorem wydawanego od grudnia1980 r. niezależnego pisma Drużyn Zawiszackich „Zawiszak”. Uczestnczył także w druku wydawanego później przy drużynach NRH pisma młodzieżowego „Zgrzyt”. Z powodu zaangażowania w działalność organizacji młodzieżowej i kolportaż wydawnictw niezależnych w 1982 roku przeprowadzono z nim w Puławach rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

M. Dąbrowski, NSZZ Solidarność Ziemia Puławska w latach 1980-1989, Lublin 2016
Encyklopedia Solidarności hasła: Konfederacja Ludzi Wolnych; Zawiszak