Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Iwona Kondratowicz
ur. w 1965 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 280/2016

Biogram

W 1980 r. wstąpiła do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” (jako pracownik młodociany, uczennica przyzakładowej szkoły zawodowej). W czerwcu 1982 r. została członkiem działającej we Wrocławiu Solidarności Walczącej, odbyła tajne szkolenie w zakresie małej poligrafii. Pracowała jako drukarz podziemnych wydawnictw. Jednocześnie kolportowała ulotki i niezależne pisma m.in. „Z dnia na dzień”, „Biuletyn Dolnośląski”. W 1985 r. uczestniczyła w rotacyjnej głodówce w Kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie.

Biogram opracowano na podstawie:

innych materiałów