Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Fischer Andrzej
Andrzej Kazimierz Fischer
ur. w 1962 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 274/2020

Biogram

Będąc uczniem VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie począwszy 1980 r. członek grupy młodzieżowej współpracującej z krakowskimi strukturami Konfederacji Polski Niepodległej. Drukarz i kolporter wydawnictw podziemnych.
W 1981 r. czynny w Ruchu Odnowy Szkół Średnich. Współzałożyciel Oficyny Wydawniczej Młodych „Ślad”, wydającej w drugim obiegu literaturę objętą zakazami cenzury. Drukowano także wydawnictwa dla Akcji na Rzecz Niepodległości.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował podziemną działalność poligraficzną, drukując m. in. pismo „Niepodległość” dla KPN. 
W dniu 20 marca 1982 r. został zatrzymany podczas druku wydawnictw drugoobiegowych. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 26 maja 1982 r. skazany na karę jednego roku pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonanie na 3 lata i jednoczesnym oddaniem pod nadzór kuratora. Zwolniony w dniu 28 maja 1982 r. 
Po uwolnieniu związany ze środowiskiem legionowym w Krakowie. Uczestnik marszu szlakiem I Kompanii Kadrowej z Krakowa do Kielc 1984 r., podczas którego został zatrzymany oraz ukarany grzywną. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

A. Roliński, "Opozycja małopolska w dokumentach 1976-1980", Kraków 2003
M. Lewandowski, M. Gawlikowski, "Gaz na ulicach. KPN w Krakowie, Stan wojenny 1981-1982", Kraków 2011
M. Gawlikowski, M. Lewandowski, "No future! Historia krakowskiej FMW", Kraków 2014
M. Lewandowski, "Prześladowani, wyszydzani, zapomniani... Niepokonani. ROPCiO i KPN w Krakowie 1977-1981", Kraków 2009
M. Kasprzycki, "Konfederacja Polski Niepodległej w Krakowie w latach 1979-1990. Wybór dokumentów", Kraków 2009

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN