Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gajdamowicz Jadwiga
Jadwiga Kazimiera Gajdamowicz
ur. w 1942 roku w m. Włocławek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013

Biogram

Od 1980 r. była aktywną działaczką Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Elblągu (struktur legalnych, a po 13 grudnia 1981 r. także konspiracyjnych). W związku z prowadzoną działalnością była inwigilowana przez organy bezpieczeństwa państwa w latach 1980-1990. W ramach represji w 1986 r. zastrzeżono jej na dwa lata możliwość wyjazdów zagranicznych. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN