Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Miśkiewicz Przemysław
Przemysław Tadeusz Miśkiewicz
ur. w 1962 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 362/2015

Biogram

Pan Przemysław Miśkiewicz jako student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach należał do aktywnych działaczy NZS-u. Był inspiratorem, organizatorem bądź uczestnikiem wielu nielegalnych akcji strajkowych, akcji ulotkowych oraz wieców protestacyjnych, w których domagano się m.in. zarejestrowania NZS-u. Aktywnie zaangażowany w kolportaż oraz produkcję nielegalnych ulotek i wydawnictw bezdebitowych na terenie katowickich uczelni wyższych, jak również na terenie miasta Olkusza i Częstochowy. 
Współzałożyciel Studenckiego Komitetu Oporu na Uniwersytecie Śląskim w 1984 r.
Ściśle związany ze strukturami Solidarności Walczącej na terenie Katowic. 
Wielokrotnie zatrzymywany i skazywany na karę grzywny za akcje ulotkowe oraz udział w manifestacjach, przetrzymywany w areszcie (16 VI - 25 VII 1984 r. ), objęty zastrzeżeniem na wyjazdy zagraniczne. 
Ze względu na swoją działalność Pan Przemysław Miśkiewicz stał się celem szerokiej inwigilacji operacyjnej ze strony organów bezpieczeństwa. Był figurantem spraw operacyjnych, m.in :  SOR „Akademik” , SOR „Kolporter”, SOR „Mecenas”, KE „Medalion”. 
W jego inwigilację zaangażowano wielu tajnych informatorów. Uniemożliwiono mu wyjazd emigracyjny za granicę oraz skreślono go z listy studentów na Wydziale Prawa UŚ w Katowicach.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN