Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zbigniew Benedykt Manista
ur. w 1954 roku w m. Łęczyca
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 362/2015

Biogram

Pan Zbigniew Manista w 1981 r. przystąpił do Konfederacji Polski Niepodległej, w związku z czym był prześladowany w pracy i przesłuchiwany przez SB. 
Był też współtwórcą KPN w Raciborzu. 
Był uczestnikiem strajków w kopalni Manifest Lipcowy 27 VIII - 3 IX 1980, 13 - 15 XII 1981, 15 VIII - 3 IX 1988 r. 
Ponadto kolportował wydawnictwa podziemne, pomagał osobom represjonowanym i ich rodzinom.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

innych materiałów