Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Stecko Bogusław
Bogusław Stecko
ur. w 1951 roku w m. Korsze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020

Biogram

Na podstawie materiałów archiwalnych zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej ustalono, że pan Bogusław Stecko brał udział w zajściach ulicznych w dniu 17.12.1970 r. w Szczecinie. W związku z powyższym został aresztowany. W Wojewódzkim Areszcie Śledczym w Szczecinie przebywał od 18.12.1970 r. do 29.03.1971 r. Prokurator Wojewódzki w Szczecinie postanowieniem z dnia 29.03.1971 r. uchylił areszt tymczasowy i zastosował poręczenie społeczne. Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 27.12.1971 r. z powodu braku dostatecznych dowodów.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej