Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Łużniak Karol
Karol Antoni Łużniak
ur. w 1950 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013

Biogram

Był jednym z założycieli NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Suszec”/„Krupiński” w Suszcu. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej w tym zakładzie pracy, był także etatowym pracownikiem Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Żorach. W ramach swojej działalności aktywnie współorganizował akcje protestacyjne i strajkowe na terenie kopalni. Był m.in. członkiem Komitetu Strajkowego podczas strajku zakończonego tzw. „porozumieniami jastrzębskimi”. Uczestniczył również w strajkach w 1988 r, po zakończeniu których zasiadał w składzie Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Z uwagi na opisane zaangażowanie był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1983-1988. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN