Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gawroński Tadeusz
Tadeusz Gawroński
ur. w 1936 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019

Biogram

Został zatrzymany 28.06.1956 r. w związku z udziałem w Poznańskim Powstaniu „Czerwiec 1956r.”  Na mocy postanowienia Prokuratora Wojewódzkiego w Poznaniu z 04.07.1956 r. Tadeusz Gawroński został  tymczasowo aresztowany. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 23.10.1956 r. areszt uchylono. Śledztwo umorzono na podstawie postanowienia Prokuratora Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 09.11.1956 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej