Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sopata Marian
Marian Adam Sopata
ur. w 1956 roku w m. Limanowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012

Biogram

3 maja 1982 r. uczestniczył w manifestacji upamiętniającej uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO, od 3 do 5 maja 1982 r. przebywał w areszcie, a także został ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń. Będąc nauczycielem w szkole podstawowej w Gronkowie manifestował swoje poparcie dla „Solidarności” (wykonał tablicę napisami „Solidarność zwycięży-KPN”, „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo” oraz znak Polski Walczącej, które umieścił na murach budynku ww. szkoły.) oraz propagując idee niepodległościowe wśród swoich wychowanków. Z powodu tej działalności edukacyjnej w 1983 r. znalazł się w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa, która inwigilowała go w związku z działalnością jaką podjął w miejscowości Gronków. W wyniku śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy w Nowym Sączu został zatrzymany 17 czerwca 1983 r. Postępowanie ostatecznie umorzono ale decyzją władz oświatowych został zwolniony z pracy. W dniu 1 maja 1988 r. „znieważył słowami powszechnie uznanymi za obelżywe” funkcjonariusza MO podczas pełnienia przez niego obowiązków służbowych. W związku z tym zajściem prowadzone było dochodzenie przygotowawcze, które został umorzone przez Prokuraturę Rejonowa w Limanowej. W związku ze swoją działalnością otrzymał dwukrotnie zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata w okresie od czerwca 1983 r. do czerwca 1985 r. a następnie od sierpnia 1988 r. do sierpnia 1990 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Adam Gliksman, Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN