Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Myszka Edmund
Edmund Konstanty Myszka
ur. w 1952 roku w m. Skowierzyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 273/2020

Biogram

Edmund Myszka był członkiem NSZZ „Solidarność” w Kopalniach i Zakładach Przetwórczych Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną. W dniu 14 maja 1982 r. zorganizował na wezwanie władz krajowych NSZZ „Solidarność” manifestację w zakładzie pracy. W związku z tą działalnością został powołany do odbycia ćwiczeń w Jednostce Wojskowej nr 3466 w Czerwonym Borze w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r.
Przebywający w obozie wojskowym w Czerwonym Borze byli nieustannie inwigilowani przez oficerów WSW i funkcjonariuszy SB. Poddawano ich przesłuchaniom, rewizjom, zmuszano do ciężkiej, najczęściej bezsensownej pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. Byli surowo karani za wszelkie przejawy oporu. Warunki zamieszkania były bardzo ciężkie i miały również charakter represyjny. Ta forma represji objęła działaczy opozycji (głównie „Solidarności”), którzy jako rezerwiści, trafili na trzymiesięczne „przeszkolenie”. Osoby te były typowane przez Wojskową Służbę Wewnętrzną w ścisłej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Celem operacji było osłabienie opozycji przed zapowiadanym na 10 listopada 1982 r. protestem przeciwko delegalizacji NSZZ „Solidarność”, którego władze się obawiały.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. G. Majchrzak, Warszawa 2016
Dionizy Garbacz, Złączył nas protest. Solidarność „Ziemia Sandomierska”, Stalowa Wola 2005 r.

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN