Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Walczykiewicz Mieczysław
Mieczysław Jan Walczykiewicz
ur. w 1945 roku w m. Zakrzówek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012

Biogram

Był Przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” RI w gminie Szczytniki następnie Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” RI w Kaliszu. Po w prowadzeniu stanu wojennego został internowany. W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 8 marca 1982 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim, następnie w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. Po zwolnieniu z internowania 8 marca 1982 r. nadal był poddawany represjom za swoją działalność (zatrzymywany był wielokrotnie na 48 godzin, w domu przeprowadzano rewizje). W latach 1981-1985 był rozpracowywany przez WUSW w Kaliszu w związku ze swoją działalnością opozycyjną w strukturach NSZZ „Solidarność” RI oraz w Duszpasterstwie Rolników przy kościele oo. Jezuitów w Kaliszu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej