Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Barejko Zenon
Zenon Witold Barejko
ur. w 1955 roku w m. Otwock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 59/2016

Biogram

W sierpniu 1980 r. był współorganizatorem strajku w Polmozbycie w Warszawie. Od września 1980 r. był członkiem Rady Oddziałowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Był zaangażowany w kolportaż ulotek i wydawnictw podziemnych. Po 13 grudnia 1981 r. brał udział w działaniach grupy ulotkowej Bogdana Sawickiego na terenie Warszawy. Za udział w zajściach ulicznych – 3 maja 1982 r., został skazany na karę 5 000 zł grzywny z zamianą na 50 dni aresztu w przypadku jej nieuiszczenia. W latach 1982-1985 był działaczem Grup Oporu Solidarni. W okresie 1982-1983 był współpracownikiem Sekcji Transportu odbierającej w okolicach Pruszkowa sprzęt poligraficzny (przemycany ze Szwecji) i rozwożącej go po kraju. W roku 1984 współorganizował przerzut wydawnictw podziemnych do Paryża. W latach 1984-1988 był współpracownikiem podziemnych wydawnictw. W 1984 r. organizował drukarnię Wydawnictwa Unia, a w latach 1985-1988 – drukarnię i skład wydawnictw NOWa i Przedświt.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

innych materiałów

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN