Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Tomaszewsk-Čupaila Grażyna
Grażyna Maria Tomaszewsk-Čupaila
ur. w 1953 roku w m. Świebodzin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 425/2014

Biogram

Pani Grażyna Maria Tomaszewska-Čupaila czynnie działała w opozycji antykomunistycznej. 
Od września 1980 była członkinią „Solidarność”,  Koła „Solidarność” przy Szkole Podstawowej nr 20 oraz (do listopada 1980) Komisji Koordynacyjnej  Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Dolny Śląsk. 
Od marca 1981 r. Pani Grażyna Maria Tomaszewska-Čupaila współpracowała z KK POiW, a od kwietnia 1981 r. z zespołem ds. przeprowadzenia zmian programów szkolnych w Zespole Oświaty i Wychowania. 
W dniach 8-17 listopada 1981 Grażyna Maria Tomaszewska-Čupaila brała udział w strajku Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku . 
W latach 1980-1989 była uczestniczką i prelegentką Klubu Inteligencji Katolickiej, w latach 1983-1989 Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, a także współorganizatorką corocznych Mszy za Ojczyznę w Dzień Edukacji Narodowej.
Dnia 4 listopada 1982 Pani Grażyna Maria Tomaszewska-Čupaila została zatrzymana i przetrzymywana w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, następnie internowana w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku, a zwolniona 4 grudnia 1982. Od marcu 1982 r. do 1989 r. Pani Grażyna Maria Tomaszewska-Čupaila była członkinią zespołu zajmującego się redakcją podziemnego miesięcznika „Wolny Głos Nauczycielski”. W latach 1982-1989 działała na rzecz Rady Edukacji oraz lokalnej Dolnośląskiej RE. W latach 1984-1989 była współzałożycielką i właścicielką księgozbioru podziemnej Biblioteki Nauczycielskiej. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności