Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Skuratowski Paweł
Paweł Skuratowski
ur. w 1939 roku w m. Gorłówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 424/2013

Biogram

W latach 80. pracował w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Szczecinie. W okresie 1982-1988 był aktywnym działaczem podziemnych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W 1988 r. aktywnie uczestniczył w organizacji strajku w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Szczecinie.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN