Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Maliszewska Barbara
Barbara Ewa Maliszewska
ur. w 1949 roku w m. Nowe Krąplewice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 368/2016

Biogram

Barbara Maliszewska została zatrzymana w dniu 16 czerwca 1982 r. pod zarzutem kontynuowania działalności związkowej i kierowania manifestacją solidarnościową pod Stocznią Gdańską im. Lenina, Bazyliką Mariacką i pomnikiem Jana III Sobieskiego w Gdańsku. Osadzona w Areszcie Śledczym w Gdańsku od dnia 19 lipca 1982 r. W dniu 17 listopada 1982 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku uchylił areszt, zastosowując jednocześnie dozór MO i obowiązek stawiania się raz w tygodniu w komisariacie MO. W dniu 8 marca 1983 r. skazana przez Sąd Rejonowy w Gdańsku na 3 miesiące aresztu (zaliczając na poczet kary okres tymczasowego aresztowania), pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz uiszczenie 1,2 tys. zł tytułem opłaty sądowej. Sąd Rejonowy w Gdańsku postępowanie umorzył w dniu 16 sierpnia 1983 r. na mocy ustawy o amnestii. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN