Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gierczak Paweł
Paweł Gierczak
ur. w 1970 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 506/2014

Biogram

W latach 1987-1990 był jednym z młodych działaczy Konfederacji Polski Niepodległej w Szczecinie, którzy w drugiej połowie lat 80. zaktywizowali działalność partii w tym mieście. Brał czynny udział w akcjach szczecińskiej komórki KPN, uczestniczył w manifestacjach, pochodach, pikietach i happeningach organizowanych zarówno przez Konfederację jak i przez inne ugrupowania opozycyjnej. Kolportował ulotki, prasę opozycyjną, oraz przygotowywał transparenty z hasłami KPN. Pomagał w organizacji kampanii wyborczej kandydatów KPN w wyborach do Sejmu w 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN