Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Grzesiak Stanisław
Stanisław Władysław Grzesiak
ur. w 1941 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012

Biogram

Był członkiem młodzieżowej grupy, która stawiała sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowanie praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Z powodu prowadzonej działalności 18 lipca 1961 r. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany pod zarzutem przynależności do nielegalnej organizacji oraz kolportażu „wrogich napisów i ulotek”. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie skazano go na 12 miesięcy pozbawienia wolności. Karę odbywał w Centralnym Więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie, skąd zwolniono go 1 lutego 1962 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN