Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Paweł Raczyński
ur. w 1964 roku w m. Zielona Góra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 509/2016

Biogram

Paweł Raczyński od 1987 r. uczestniczył w akcjach Ruchu „Wolność i Pokój”, m.in. w Oławie i Siechnicach, gdzie protestował przeciwko spustoszeniu środowiska naturalnego spowodowanego przez tamtejsze huty. W Grodkowie, wspólnie ze Sławomirem Mularczykiem, wszedł na dach bloku zamieszkałego przez strażników więziennych, domagając się uwolnienia więźniów politycznych. Przerzucał wydawnictwa i literaturę bezdebitową do Czechosłowacji. Był zaangażowany w druk i kolportaż wydawnictw nawołujących m in. do odmowy zasadniczej służby wojskowej. Występował również przeciwko instytucji kolegium do spraw wykroczeń.
W 1989 r. został zatrzymany przez SB za współorganizację i udział w tzw. marszu wielkanocnym, zorganizowanym przez Ruchu „Wolność i Pokój”. Współredagował, a także był autorem wielu artykułów w piśmie „WiPek”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej