Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Stanisław Jan Pietruszka
ur. w 1948 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 294/2016

Biogram

W latach 80. był zaprzysiężonym członkiem Solidarności Walczącej oraz współpracownikiem Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży”. Był również działaczem Solidarności Rolników Indywidualnych, a po wprowadzeniu stanu wojennego członkiem działającego w konspiracji Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników, którego prace koordynował na terenie gminy Raciechowice.  Zajmował się kolportażem prasy podziemnej i ulotek, organizował zbiórki pomocy materialnej dla osób więzionych za przekonania oraz ich rodzin. Do 1989 r. jego dom był miejscem konspiracyjnych spotkań opozycjonistów oraz ważnym punktem kontaktowym małopolskich opozycjonistów, m.in. przebywał tam ukrywający się przywódca OKOR-u Józef Teliga.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków