Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Eberhardt Maria
Maria Elżbieta Eberhardt
ur. w 1947 roku w m. Legionowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 70/2018

Biogram

W latach 80. była związana ze środowiskiem skupionym wokół czasopisma „Tygodnik Wojenny”, a później „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”. Zajmowała się również kolportażem książek wydawanych przez Wydawnictwo LOS oraz udostępniała swoje mieszkanie na prace związane z wydawaniem podziemnych wydawnictw.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków