Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Karol Chajewski
ur. w 1949 roku w m. Jelenia Góra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012

Biogram

Był jednym ze współzałożycieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Wytwórni Lekkich Konstrukcji Stalowych „Mostostal” w Siedlcach, oraz członkiem Komisji Zakładowej w tym zakładzie. W latach 1982-1989 był zaangażowany w działalność opozycyjną w konspiracyjnych strukturach NSZZ „Solidarność”. Zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych oraz brał udział w akcjach ulotkowych i plakatowych. Uczestniczył w manifestacjach organizowanych przez opozycję w Siedlcach. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

T. Olko, Leksykon siedleckiej opozycji niepodległościowej, Siedlce 2010